Educație

Cariera

În 2012 și-a început colaborarea cu biroul local al grupului NH, respectiv SCP Hirsch Marinescu & Asociații SCA, în cadrul căruia ocupă poziția de colaborator, avocat definitiv (Senior Associate).

Și-a dezvoltat criera împreună cu dezvoltarea SCPA-ului începându-și colaborarea ca și Junior Associate în 2014 și dezvoltându-se cu experiența cumulată în cadrul SCPA și în prezent fiind colaborator pe proiect, ca Senior Associate în SCPA.

Experiență relevantă

Georgiana Bălan (fostă Lazăr) este Senior Associate în cadrul SCPA “Hirsch Marinescu & Asociații”.
Georgiana este avocat definitiv, absolvind Institutul Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților
și examenul de definitivat din cadrul Baroul București, din 2016.

Din 2012, de când și-a început colaborarea cu firma noastră, Georgiana Lazăr a fost implicată în proiecte complexe din arii diferite. Ca activitate principală, pe care o și preferă, este Dreptul Penal, cu importanță deosebită litigiilor penale sau soluționarea acestora.

Epertiza ei se extinde la întrebările legate de constituționalitate, în special de încălcarea drepturilor omului cu precădere la dreptul la un proces echitabil. Totodată, se ocupă cu înființarea și transformarea societăților. Mai mult este persoana cea mai potrivită pentru a intra în contact cu autoritățile în afara procedurilor, în vederea asigurării unei reprezentări corespunzătoare a clienților și intereselor acestora.

În final, Georgiana se ocupă și de reprezentarea cazurilor date de către Serviciul de Asistență Juridică din cadrul Baroului București efectuând în acest sens studii de caz, verificări, depunerea formularelor necesare, susținerea în fața instanțelor: contestații la executare, plângeri împotriva condițiilor din închisoare, contopirea pedepselor și măsuri preventive.

Vorbește fluent limbile română și engleză.

Următoarele domenii oferă un rezumat al experienței Georgianei Lazăr:

Contact