Domenii de activitate

SCPA „Hirsch Marinescu & Partners” oferă servicii de consultanță în varii și complexe aspecte juridice. Încă de la înființare, societatea noastră de avocatură a devenit cunoscută în domeniul Energiei și a Resurselor Verzi, dar și în cel al Dreptului Muncii. În afară de acestea, oferim servicii care acoperă Dreptul Comercial și Corporate, Energie, Mediu, Real Estate, Drept Administrativ, Drept Civil, Fuziuni și Achiziții, Litigii.

Serviciile pe care le oferim au la baza două componente de referință: consultanța și litigiile.

Ca parte a serviciilor de consultanță, asistăm și reprezentăm clienții în fața oricăror autorități sau instituții publice, oferim asistență juridică în negocierea contractelor civile sau administrative, întocmim opinii legale legate de probleme pe drept civil, comercial, dreptul muncii sau din orice alte domenii cerute de clienții noștri (recent legate și de legislația privind jocurile de noroc).

În ceea ce privește litigiile, oferim asistență juridică și reprezentare în diverse procese în fața instanțelor judecătorești comune sau a Curții de Arbitraj din România și din afara țării, precum și în fața altor autorități sau instituții asemănătoare.

Domeniile noastre principale de activitate se referă la:

1. Energie și Surse de Energie Regenerabile

Asistăm clienții cu privire la aspectele principale legate de sectorul energiei cum ar fi probleme de reglemenatare a legislației, finanțarea proiectelor, consultanță pe proiecte focusate pe producerea de electricitate și industria gazului.
Procesul permanent de transformări majore a legislației românești și internaționale, determinând o liberalizare a pieței, ne-a oferit posibilitatea să ne familiarizăm cu o gamă variată de aspecte complexe privind concesiunile, clarificarea drepturilor de proprietate, contracte de racordare, strategii de finanțare și de vânzare, reglementări în domeniul energiei și strategii operaționale.

2. Dreptul Muncii

Unul dintre domeniile principale de expertiză al SCPA “Hirsch Marinescu & Partners” este cel al Dreptului Muncii. Acesta include, printre altele, negocierea contractelor individuale sau colective de muncă, asistență pentru managementul societăților, apărarea/ contestarea drepturilor / cerințelor angajatorilor / angajaților, în special în ceea ce privește concedierea individuală sau colectivă, probleme privind compensarea angajaților. Experiența vastă în domeniu ne permite să oferim clienților noștri o imagine clară asupra procedurilor în acest gen de cazuri.

3. Dreptul de Mediu și reglementările sale

Firma noastră oferă consultanță pe aspecte legate de mediu pentru evitarea problemelor legate de costuri și neconformități legislative. Aceasta include suport juridic cu privire la autorizarea instalațiilor de producție industriale și reglementările managementului deșeurilor.
Am avut, de asemenea, și oportunitatea de a asista clienții în aspecte legate de transportul și importul deșeurilor, prelungirea permiselor de funcționare și reautorizarea punctelor de lucru.

4. Dreptul Construcțiilor

Am asistat clienți care aveau nevoie de consultanță juridică implicați în proiecte de construcție pe durata întregii desfășurări a acestora, începând cu faza de concepție pînă la faza de negociere a contractului, faza de execuție și predare ale proiectelor.

Firma noastră consiliază unul dintre cei mai mari constructori austrici in domeniul industrial din România. Totodată am oferit asistență juridică în procesul de preluare și autorizare pentru construirea unei clădiri de apartamente de către un investitor austriac, precum și obținerea autorizației de funcționare al unui hotel aparținând unui cunoscut lanț hotelier austriac din București.

5. Drept Corporate și Drept Comercial

Oferim asistență juridică pentru: negocierea contractelor comerciale, tranzacții transfrontaliere, fuziuni & achiziții, transfer de părți sociale, litigii comerciale, înființare de societăți comerciale, restructurări și orice alte aspecte stabilite cu clienții nostri.

Firma noastră are o vastă experiență în recuperarea debitelor și nu în ultimul rînd în procedura insolvenței.

Alte domenii de expertiză:

  • Drept Imobiliar (Real Estate)
  • Proceduri Cartea Funciară
  • Legea achizițiilor publice
  • Legea administrativă generală inclusiv reprezentare și proceduri în fața in autorităților publice

This section is also available in: Engleză Germană