Votul în cadrul Adunării Generale a Asociaților este stabilit în Art. 192 și în articolele din Legea Nr. 31/1990.

Potrivit acestei legi, hotărârile în cadrul Adunării Generale a Asociaților vor fi luate având la bază  principiul dublei majorități. O decizie va fi luată cu majoritatea absolută a asociaților și a capitalului social, exceptând cazul în care Actul Constitutiv menționează altfel.

Deși un cvorum nu este impus de lege, suntem de părere că acesta rezultă din interpretarea Art. 192 coroborat cu Art. 193 atunci când analizăm motivele eșuării luării unei decizii, când: i)  fie nu sunt suficienți asociați prezenți sau sunt suficienți asociați prezenți, dar nu dețin majoritatea capitalului social sau ii)  sunt prezenți suficienți asociați și majoritatea de capital social este realizată, dar decizia nu a fost luată cu majoritatea impusă de lege.

Astfel întâlnim situația în care o decizie nu poate fi luată din cauza lipsei de cvorum, situație pentru care se impune reconvocarea Adunării Generale. În cadrul celui de-al doilea vot, hotărârile sunt luate cu majoritate simplă (ex., o decizie este adoptată dacă mai mult de jumătate dintre asociații prezenți și capitalul social reprezentat votează pentru ea).

Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaților, in afară de cazul în care legea sau actul constitutiv prevăd altfel. De exemplu, în cazul transferului de părți sociale către terți de societate, este necesară o majoritate de trei pătrimi din capitalul social.

Din cauza posibilității de interpretare a textelor legale, recomandăm întodeuna ca procedura de vot să fie stabilită cu exactitate în actul constitutiv. În practică, de exemplu, principiul dublei majorități nu se aplică, deciziile sunt luate potrivit principiului majorității absolute a capitalului social.

Convocarea Adunării Generale. Administratorul sau asociații, reprezentând un sfert din capitalul social pot convoca Adunarea Generală. Invitația la Adunarea Generală trebuie trimisă cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru întâlnire. Pentru cea de-a doua întâlnire, legea nu prevede un termen minim, dar în practică, termenul de 10 zile este acceptat. În plus, în actul constituiv se poate prevedea diferit.

Cvorum Cerințe de vot
Prima Adunare 50%+1 din asociați și capitalul social Majoritate absolută: 50% + 1 din asociați + 50% + 1 din capitalul social
1 vot = 1 parte sociala = cel puțin 10 RON, in funcție de actul constitutiv
A doua Adunare Nu există cvorum Majoritate simplă:  50% + 1 din asociații prezenți + 50% + 1 din capitalul social
1 vot = 1 parte socială = cel puțin 10 RON, in funcție de actul constitutiv

This section is also available in: Engleză Germană