termeni și condiții

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și condiții înainte de a utiliza https://www.nhp.ro/ website servicii juridice site operate de Hirsch Marinescu & Partners.

Acordul cu Termenilor

Prin accesarea sau utilizarea acestui website, sunteți de acord să respectați acești termeni. Dacă nu sunteți de acord cu orice parte a termenilor, atunci este posibil să nu puteti accesa si beneficia de serviile noastre.

Proprietate Intelectuală

Serviciile și conținutul, caracteristicile și funcționalitățile sale originale sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Hirsch Marinescu & Partners și a licențiatorilor săi. Conținutul furnizat în pagina Servicii este doar pentru uz personal și necomercial. Nu puteți modifica, copia, distribui, transmite, afișa, executa, reproduce, publica, licenția, crea lucrări derivate din, transfera sau vinde orice informație, software, produse sau servicii obținute din pagina Servicii fără acordul prealabil scris al Hirsch Marinescu & Parteneri.

Link-uri către alte site-uri web

Serviciul nostru poate conține link-uri către site-uri web sau servicii terțe care nu sunt deținute sau controlate de Hirsch Marinescu & Partners. Hirsch Marinescu & Partners nu are control asupra și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile oricăror site-uri web sau servicii terțe. În plus, luați la cunoștință și sunteți de acord că Hirsch Marinescu & Partners nu va fi responsabil sau răspunzător, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin orice astfel de site-uri web sau servicii.

Modificări ale Termenilor

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica sau înlocui acești Termeni în orice moment. Dacă o revizuire este semnificativă, vom încerca să furnizăm un preaviz cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a oricăror termeni noi. Ceea ce constituie o schimbare materială va fi stabilit la discreția noastră.

Limitare a Răspunderii

În niciun caz Hirsch Marinescu & Partners, nici directorii, angajații, partenerii, agenții, furnizorii sau afiliații săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune indirecte, incidentale, speciale, consecutive sau punitive, inclusiv, fără limitare, pierderi de profit, date, utilizarea, fondul comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din (i) accesul sau utilizarea sau incapacitatea de a accesa sau utiliza Serviciul; (ii) orice conduită sau conținut al oricărei terțe părți din Serviciu; (iii) orice conținut obținut din Serviciu; și (iv) acces, utilizare sau modificare neautorizată a transmisiilor sau conținutului dumneavoastră, indiferent dacă se bazează pe garanție, contract, delict (inclusiv neglijență) sau orice altă teorie juridică, indiferent dacă am fost sau nu informați cu privire la posibilitatea unei astfel de daune, și chiar dacă se constată că un remediu prezentat aici a eșuat în scopul său esențial.

Despăgubiri

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să lăsați inofensivi Hirsch Marinescu & Partners și licențiatul și licențiatorii săi, precum și angajații, antreprenorii, agenții, ofițerii și directorii acestora, față de și împotriva oricărei pretenții, daune, obligații, pierderi, răspunderi, costuri, sau datorii și cheltuieli (inclusiv, dar fără a se limita la onorariile avocaților), care rezultă din sau care decurg din a) utilizarea și accesul dumneavoastră la Serviciu, de către dumneavoastră sau orice persoană care vă folosește contul și parola; b) o încălcare a acestor Termeni sau c) Conținut postat pe Serviciu.

Legea aplicabilă

Acești Termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din România și Austria, fără a ține cont de prevederile privind conflictul de legi.

Contactaţi-ne

Dacă aveți întrebări despre acești Termeni, vă rugăm să ne contactați la office@nhp.ro.