Indiferent dacă ne referim la investitori străini sau la cei locali, cea mai comună formă de a face afaceri în România este prin intermediul unei societăți cu răspundere limitată (SRL). Beneficiile vorbesc de la sine: înregistrare rapidă cu obligații administrative mici, costuri scăzute, un capital social de minimum 200 RON, asociații nu pot fi făcuți responsabili pentru datoriile sau acțiunile firmei, decât în cazuri speciale și anume prevăzute de lege.

Procedura de înființare este formalistă și se realizează la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul unde societatea va avea viitorul sediu social. Procedura are o parte administrativă efectuată de reprezentații Registrului Comerțului și o parte decizională efectuată de către Directorul Registrul Comerțului, ori de o persoana desemnată. Dacă dosarul aplicantului este complet, societatea este înființată în aproximativ 10 zile. Read more »

În cele ce urmează vom oferi informații cu privire la procedura de revocare sau dupa caz anulare a actelor administrative, termenul în care se pot lua asemenea măsuri, precum și indicarea organelor competente.

Ce este actul administrativ?

Actul administrativ, așa cum este definit în Legea contenciosului administrativ, reprezintă actul unilateral, ce emană de la o autoritate publică centrală sau locală în vederea executării sau a organizării executării legii.

O altă categorie, asimilată actelor administrative, o reprezintă contractele administrative ce au ca obiect executarea lucrărilor de interes public, punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, prestarea serviciilor publice, achizițiile publice etc.

Read more »

În următorul articol vă prezentăm diferitele metode de recuperare a creanțelor, potrivit sistemului legislativ românesc, concentrâdu-ne asupra caracteristicelor specifice fiecărei metode, durată, costuri și riscuri.

Când vine vorba de recuperarea debitelor, atât legislația din România, cât și cea europeană, ne pun la dispoziție câteva opțiuni în funcție de factori cum ar fi: suma debitului, data scadentă, raporturile juridice dintre părți, bonitatea debitorului, etc.

Primul nostru sfat ar fi să încercați să rezolvați pe cale amiabilă litigiul, o soluție negociată permite continuarea relațiilor parteneriale în viitor; iar în cazul în care negociarea este încheiată prin semnarea la notar al unui angajament la plată, veți deține un titlu executoriu direct împotriva debitorului. Astfel, puteți executa direct debitorul fără a merge în instanță. Read more »