Indiferent dacă ne referim la investitori străini sau la cei locali, cea mai comună formă de a face afaceri în România este prin intermediul unei societăți cu răspundere limitată (SRL). Beneficiile vorbesc de la sine: înregistrare rapidă cu obligații administrative mici, costuri scăzute, un capital social de minimum 200 RON, asociații nu pot fi făcuți responsabili pentru datoriile sau acțiunile firmei, decât în cazuri speciale și anume prevăzute de lege.

Procedura de înființare este formalistă și se realizează la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul unde societatea va avea viitorul sediu social. Procedura are o parte administrativă efectuată de reprezentații Registrului Comerțului și o parte decizională efectuată de către Directorul Registrul Comerțului, ori de o persoana desemnată. Dacă dosarul aplicantului este complet, societatea este înființată în aproximativ 10 zile.

După ce societatea este constituită, urmează anumire proceduri la Administrația Financiară și la Inspectoratul Teritorial de Muncă, daca este cazul.

Etape și documente necesare pentru un SRL:

 • I. Rezervarea de Nume
  • Aplicantul trebuie să rezerve numele companiei sale, prin completarea unui formular la Registrul Comerțului pentru a verifica disponibilitatea numelui pe care îl dorește. Trebuie să dea 3 opțiuni în cazul în care numele dorit nu este disponibil Aplicantul poate rezerva de asemenea și o emblemă pentru societatea sa.
  • Dovada plății taxei de registru: 45 RON taxă de registru; 27 RON Fondul de lichidare și Fondul de Buletin prevăzute de Legea 85/2014.
  • Rezervarea de nume este valabilă pentru o perioadă de 3 luni de la data înregistrării cererii și poate fi prelungită. Important! Este interzisă utilizarea unor cuvinte cum ar fi: „ştiinţific”, „academie”, „academic”, „universitate”, „universitar”, „şcoală”, „şcolar”, sau derivate ale acestora. Folosirea cuvintelor “român”, “național”, “institut”. Aceste cuvinte folosite în cadrul denumirii necesită o aprobare specială din partea Secretariatului General al Guvernului. Numele firmelor radiate de la Registrul Comerțului nu pot fi utilizate timp de 2 ani, cu excepția cazurilor prevăzute la Art.41 din Legea 26/1990, republicată. O firmă se înstrăinează numai împreună cu fondul de comerț.
 • II. Înregistrarea
  • Aplicantul trebuie să completeze un formular standard – cerere de înregistrare;
  • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular și, după caz, Anexa 2 privind investiția străină -formular;
  • Declarație pe propria răspundere semnată de asociați sau de administratori din care să rezulte, după caz, că: – compania nu desfășoară la sediul social sau la sediile secundare activitățile declarate o perioadă de maximum trei ani; – societatea îndeplinește toate condițiile de funcționare prevăzute de legea specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecția muncii pentru activitățil declarate;
  • Declarația că persoana care are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic, nu este asociat unic în altă societate cu răspundere limitată (original);
  • Act constitutiv în original;
  • Documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social; Notă: Dacă societatea nu va avea activitate la început, pentru o perioadă limitată de timp (nu mai mult de 1 an), aplicantul poate alege să aibă sediul social la cabinetul unui avocat. În acest caz, dovada sediului este contractul de asistență juridică. Notă: Dacă sediul se află într-un bloc, este necesar acordul vecinilor;
  • Certificat de la administrația financiară că spațiul folosit nu este utilizat și de altă sociate cu
   același scop. Notă: O clădire poate fi folosită ca sediu social de mai multe societăți, dacă structura clădirii
   permite acest lucru în camere diferite;
  • Dovada plății capitalului social minim (200 Ron) a fost plătit; Notă: Contul bancar pentru deschiderea capitalului social poate fi deschis la orice bancă. Aplicantul trebuie să prezinte o copie a actului constitutiv, copie act de identitate, dovada rezervării de nume și împuternicire;
  • Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise și vărsate la constituire;
  • Declarații pe propria răspundere semnate de asociați și administratori din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități (legalizate la notar);
  • Copiile actelor de identitate ale fondatorilor, administratorilor, auditorilor;
  • Specimenele de semnătură ale reprezentanților societății (original);
  • Declarație pe propria răspundere a asociaților/ administratorilor străini că nu sunt înregistrați fiscal în România și că nu au datorii fiscale și ca nu sunt investigați pentru infracțiuni economice fiscale;
  • Dacă asociații sunt persoane juridice – o copie după actul constitutiv, decizia asociaților, extras de registru al societății.
  • Dacă asociații sunt persoane juridice străine – un certificat de bonitate de la o bancă sau de la Camera de Comerț
  • După caz, împuternicire.

 • III. Costuri
  • Costurile de înființare ale unei companii sunt variabile, de obicei depinde de numărul de
   activități pe care compania le efectuează (numărul de coduri CAEN), iar costurile medii sunt de aproximativ 200 EUR.
 • IV. Înregistrarea Fiscală
  • În termen de 30 de zile, compania trebuie să se înregistreze la Administrația Financiară;
  • Taxele care se plătesc la Administrația Financiară depind de tipul de activitate, mărimea companiei, numărul de angajați și de alți factori.
  • De obicei o companie plătește impozit 16% pe dividente sau 16% impozit pe profit. Dacă firma este o microîntreprindere, impozitul pe profit este de 3% și de 16% pe dividente.
  • Pentru companiile plătitoare de TVA, în funcție de tipul de activitate TVA-ul este de la 24% – 9% – 5%.
  • Taxele care se plătesc pentru fiecare angajat reprezintă aproximativ 23% din salariu, contributia angajatorului la care se adauga contributia angajatului de aproximativ 16%.

Important de știut: Persoanele care înființează pentru prima dată o societate cu răspundere  limitată (SRL) pot opta pentru “debutant SRL” (SRL-D). 

SRL-D-ul poate fi înființat de maximum 5 debutanți asociați într un anumit domeniu de activitate și este obligatoriu ca administratorul să fie numit dintre asociați. Pentru a beneficia de avantajele fiscale, compania trebuie clasificată ca microîntreprindere.

 • Avantajele:
  • Scutirea de la plata contribuțiilor sociale plătite de angajator pentru un număr de maxim 4 anagajați,
  • Posibilitatea de a obține o alocație financiară nerambursabilă de 50% din proiectul investit dar nu mai mult de 10.000 EUR,
  • Posibilitatea de o obține credite bancare garantate de Stat pentru maximum de 80.000 EUR,
  • Înregistrare gratuită la Registrul Comețului.

Autor: Mag. Mihaila Raluca, office@nhp.ro
Pentru mai multe informații sau orice alte întrebări, vă rugăm să o contactați pe: Mag. Raluca Mihaila L.L.M. office@nhp.ro.

This section is also available in: Engleză Germană