Producătorii de energie cu o capacitate instalată de la 125 MW până la 250 MW recâștigă piața. Potrivit unei legi care a intrat în vigoare recent – Legea 122 din 03.07.20151, privind noile măsuri din domeniul energiei (denumită în continuare “Legea 122/2015”) schimbă din nou posibilitatea de a intra pe piața a marilor producători de energie, care dezvoltă o putere electrică cu o capacitate de la 125 MW până la 250 MW (denumiți în continuare “Mari Producători”), acesția nemaiavând nevoie de o aprobare separată și individuală din partea Comisiei Europene, dacă sunt acreditați de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

În anul 2012, a fost emisă o Ordonanță de Urgență a Guvernului2 potrivit unei Decizii a Comisiei Europene3 care obliga Marii Producători să obțină separat de la Comisia Europeană o aprobare individuală, după ce au fost licențiați și acreditați în România, pentru a beneficia de schema de sprijin conform cadrului oferit prin schema de sprijin a Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei produse din surse regenerabile (până la maximum 15 ani).

Astfel, începând cu aplicarea Legii nr. 122/2015, respectiv de la data de 6 Iulie 2015, pentru Marii Producători de Energie s-a decis că nu mai este necesară o aprobare separată, aplicându-se această decizie atât viitorilor producători de energie acreditați (cu licență), cât și celor acreditați anterior emiterii acestei legi.

Foarte important de știut: Marii Producători care erau acreditați la momentul emiterii OUG nr.88/2011 și care au obținut un anumit număr de certificate verzi, au acum posibilitatea să fie despăgubiți. În cazul Marilor Producători care au obținut un număr diferit de certificate verzi, altul decât cel prevăzut de Legea nr. 220/2008, în articolul 6, din cauza aprobării tardive a Comisie Europene, vor fi despăgubiți în termen de 24 de luni de la aplicarea Legii nr.122/2015, respectiv nu mai târziu de data de 5 Iulie 2017.

Totodată, un alt aspect de luat în considerare este că schema de sprijin nu se va aplica producătorilor de energie verde care vând la prețuri negative.

Despăgubirea este făcută pe baza unor norme metodologice ale Autorității de Reglementare în domeniul Energiei, care trebuie să fie emise într-un termen de 90 de zile de la aplicarea Legii nr.122/2015, respectiv 05.09.2015.

Despăgubirea este făcută pe baza unor norme metodologice ale Autorității de Reglementare în domeniul Energiei, care trebuie să fie emise într-un termen de 90 de zile de la aplicarea Legii nr.122/2015, respectiv 05.09.2015.

În plus, Legea nr. 122/2015 stabilește un termen de 120 de zile de la aplicarea acesteia pentru ca Autoritatea de Reglementare să elaboreze un mecanism de deschidere a schemei de promovare prin certificate verzi, pentru producătorii de energie din surse regenerabile din alte state membre ale Uniunii Europene.

O altă obligație a Autorității de Reglementare este de a stabili un mecanism pentru schema de sprijin, în termen de 120 de zile de la publicarea Legii nr. 122/2015, pentru micii producători de energie electrică din surse regenerabile cu o capacitate instalată de până la 500kW.

Foarte important de reținut: Legea nr. 122/2015 va fi aplicabilă în totalitate după ce Autoritatea de Reglementare va implementa normele metodologice arătate mai sus, respectând termenele indicate.

Alte prevederi ale Legii nr.122/2015

Pe de alta parte, Legea nr. 122/2015 abordează, de asemenea, și unele probleme fiscale pentru toți furnizorii și producătorii obligați să achiziționeze certificate verzi. Potrivit modificărilor aprobate, producătorii și furnizorii care sunt obligați să achiziționeze o cotă obligatorie, anuală, de certificate verzi, au acum obligația de a cumpăra cota de referință trimestrial.

Atenție: În cazul în care cota trimestrială nu îndeplinește cel puțin 90% din contingentul anual proporțional, sancțiunile se aplică în mod corespunzător. Prin urmare, sancțiunea dată conform Legii nr. 220/2008 pentru neîndeplinirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi, pe trimestru, va fi o amendă egală cu certificatele verzi care lipsesc până la nivelul cotei de 90% indicat mai sus, înmulțit cu amenda de 110 de euro, amenda stabilită conform art. 12 (2) din Legea nr. 220/2008.

Împreună cu această modificare, o alta a trebuit să fie introdusă, în ceea ce privește posibilitatea de a deduce din calculul cotei obligatorii, cota de energia utilizată pentru consumul propriu și, împreună cu estimarea trimestrială și anuală, să anunțe și o estimare a cantităților de energie pentru care au obligația de a achiziționa certificate verzi.

Autor: Mag. Raluca Marinescu
Pentru mai multe informații legate de acest subiect sau orice alte întrebări despre energia regenerabilă, vă rugăm să o contactați pe: Mag. Raluca Marinescu, LL.M. (raluca.marinescu@nhp.ro).


1. Legea nr. 122/03.06.2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie și privind modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387/03.06.2015.
2. Ordonanța de Urgență nr. 88/2011 pentru amendarea Legii nr. 220/2008 privind schema de ajutor pentru energia regenerabilă pentru producătorii de energie (denumită în continuare „OUG nr. 88/2011”)
3. Ajutor de Stat SA. 33134 (2011 / N) – România – „Certificatele verzi pentru promovarea electricității din surse regenerabile” prin autorizarea schemei de ajutor ca urmare a dispozițiilor comunitare potrivit cărora schema este considerată ajutor de stat sau susceptibilă de a fi ajutor, și în corelare cu Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea unui sistem de promovare a energiei din surse regenerabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu legislația comunitară ulterioară, incluzînd decizia menționată mai sus.