Odată cu semnarea Tratatului de aderare la UE, România s-a obligat, începând cu 01.01.2014, să deschidă piaţa terenurilor agricole pentru persoanele fizice și juridice din UE cât și din SEE.

În vederea respectării cerințelor impuse de UE, urmează să intre în vigoare legea privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane străine, și, de înființare a Autorității pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare (AARPF).

Astfel, străinii vor putea cumpăra pământuri fără să mai fie nevoiţi să înfiinţeze o firmă în România, trecând printr-o procedură destul de dificilă, dacă nu există un grad de rudenie (până la gradul 3) cu vânzătorul.

Terenurile agricole pot fi vândute doar cu respectarea dreptului de preempțiune al coproprietarilor, arendașilor, proprietarilor vecini, persoanelor care desfășoară activități agricole pe raza administrativ-teritorială a localității unde este situat terenul respectiv, precum și a Statului Român, în aceasta ordine; la preț și în condiții egale. Vânzarea terenului devine liberă dacă în termen de 30 de zile niciunul dintre titularii dreptului de preemțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra.

Achiziționarea de terenuri  agricole de către cetățenii străini

Legea privind achiziționarea de terenuri agricole de către cetățenii UE / SEE  a fost respinsă la promulgare de către Președintele României, acesta trimițând legea spre reexaminare la Parlament.  Președintele României acuză existența unor prevederi contradictorii sau confuze care pot conduce inclusiv la un blocaj în ceea ce privește tranzacțiile cu terenuri agricole.

Prețurile energiei

S-au modificat prețurile pentru energia electrică în luna decembrie a anului 2013, pentru tariful reglementat practicat de OPCOM, precum și tarífele specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețurilor pentru energía reactivă, percepute de cei opt operatori de distribuție autorizați de ANRE.

Prețurile pentru certificate verzi

De la 01.01.2014 prețurile pentru certificate verzi au fost nou reglementate de către ANRE.

This section is also available in: Engleză Germană